Aktuality

Ukončenie členstva v našom poľovníckom združení

Dňa 3. marca 2018 ukončil členstvo v PZ Skala Mestisko náš dlhoročný člen Ján Bogdaník. Pán Ján Bogdaník sa aktívne podieľal na činnosti PZ, bol dlhoročným chatárom, správcom strelnice, vykonával funkciu poľovnej stráže a kontrolóra PZ. Najmä v oblasti starostlivosti o zver bol príkladom pre všetkých mladých poľovníkov. My, členovia PZ Skala Mestisko mu touto cestou ďakujeme za odvedenú prácu, ktorú ako aktívny člen vykonával 46 rokov. Do ďalších rokov života mu prajeme všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie, optimizmus a vždy dobrú náladu, ktorou obohacoval spoločenský život v našom PZ. Drahý Jano, vždy Ťa radi medzi sebou privítame a spolu zaspomíname na krásne chvíle strávené v našom chotári.

Členovia PZ Skala Mestisko 

Oznamy

6.5.2018 - Členská schôdza sa uskutoční na chate PZ o 10:00. (Rozdelenie lovu zveri, žiadosť o prijatie nového člena, plán činnosti PZ na rok 2018.

17.3.2018 - Sčítanie zveri, čistenie a dezinfekcia krmovísk, oprava zariadení, naplnenie solísk (zraz Chata PZ 7:00)