Poľovnícke zariadenia

Za posledné roky pribudlo v revíri niekoľko veľmi praktických, ale aj vizuálne estetických stavieb, ktoré nijako nenarušujú krásnu prírodu Ondavskej vrchoviny. Neodmysliteľnou povinnosťou poľovníka je aj prikrmovanie zveri v dobe núdze, čomu venujeme zvýšenú pozornosť a úsilie. V revíri je vybudovaných viacero kŕmnych liniek pre objemové a jadrové krmivo.  

Senníky

V roku 2015 vybudovali členovia nášho združenia tri centrálne senníky

Senník Kolengy

Senník Košariky

Senník lokalita pri hnojisku

Posedy

Posed Kolengy II

Posed Brežiny

Maringotka Hrun

Posed Kolengy  I

Posed Javor - Kaštielik (2018)

Posed Košariky (2017)

Posed Lemzy (2018)

Sedačky

V roku 2015 pribudli v revíri nové sedačky

Sedačka Lemzy 3 (2015)

Sedačka Lemzy 2 (2015)

Sedačka Pod brezinami (2018)

Sedačka Dubina (2016)

Sedačka Stavok (2017)

Krmoviská

Krmovisko Brežiny

Krmovisko Za prilesky

Krmovisko Hrun

Krmovisko pri ihrisku

Krmovisko lokalita pri hnojisku