Poľovnícke zariadenia

Senníky

V roku 2015 vybudovali členovia nášho združenia tri centrálne senníky

Senník Košariky

Senník Kolengy

Senník lokalita pri hnojisku

Posedy

Posed Kolengy

Posed Brežiny

Maringotka Hrun

Posed Kolengy 

Posed Brežiny 

Maringotka Hrun

Sedačky

V roku 2015 pribudli v revíri nové sedačky

2016

Sedačka Dubina

Krmoviská

Krmovisko Brežiny

Krmovisko Prilesky

Krmovisko Hrun

Krmovisko Prilesky