Členovia PZ

Obvod Mestisko

 1. Blaško Slavomír
 2. Blaško Zdenko
 3. PhDr. Bync Ján
 4. Doruľa Stanislav
 5. Kaščák Rudolf
 6. Kačmár Jozef
 7. Mitruška Lukáš
 8. Podaný Ján
 9. Podaný Tomáš
 10. Ing. Remeta Imrich
 11. Slávik Stanislav
 12. Slávik Vladimír
 13. PhDr. Stoják Jaroslav
 14. MVDr. Toropila Marek
 15. Blaško Ladislav
 16. Podaný Peter
 17. Miňo Viliam - čakateľ
 18. Maťaš Juraj - čakateľ

Obvod Rakovčík

 1. Adamečko Šimon
 2. Baka Milan
 3. Zásada Matúš- čakateľ
 4. Gergeľ Dušan
 5. Horvat Andrej
 6. Horvat Erik
 7. Mgr. Ivančo Jaroslav
 8. Matkobiš Milan
 9. Mikitka Marián
 10. MUDr. Vasilenko Tomáš