O nás

História PZ Skala Mestisko

Poľovnícke združenie Skala v Mestisku vzniklo v roku 1994 rozdelením pomerne veľkej poľovníckej základne Skala Hrabovčík o výmere 4516 ha. Jej rozdelením vznikli tri poľovnícke združenia, a to poľovnícke združenie Ostrý vrch Rovne, Lazy Mlynárovce a Skala Mestisko.

Súčasnosť

Poľovnícke združenie prešlo počas rokov viacerými personálnymi obmenami. V súčasnosti tvorí členskú základňu 25 stálych členov, ďalší 3 čakatelia majú záujem o členstvo v PZ. V obvode Mestisko je 16 členov a v obvode Rakovčík 9 členov. 

Poľovný revír

Poľovný revír sa nachádza na severovýchode Slovenska v Ondavskej vrchovine, ktorá patrí do oblasti Nízke Beskydy (Východné Karpaty) a rozprestiera sa v katastrálnom území obcí Mestisko a Rakovčík pri okresnom meste Svidník.  

Je rozčlenený na dva poľovné obvody.
A. Obvod Mestisko (poľovné pozemky katastrálneho územia obce Mestisko)
B. Obvod Rakovčík (poľovné pozemky katastrálneho územia obce Rakovčík)

Celková výmera poľovného revíru: 1516 ha
Poľnohospodárska pôda: 866 ha
Lesné pozemky: 441 ha
Ostatná plocha: 117 ha
Ostatné vodné plochy: 92 ha

Názov poľovnej oblasti: J XXIII Humenné

Revír je aj napriek malej rozlohe zaradený do jelenej oblasti, avšak výrazne sa v ňom darí aj srnčej a diviačej zveri. 

Vzhľadom na charakter poľovného revíru sa u nás zo srstnatej zveri bežne vyskytuje líška hrdzavá, jazvec lesný, kuna lesná a skalná, psík medvedíkovitý, v menšom množstve už zajac poľný. V posledných rokoch zaznamenávame vyšší výskyt mačky divej. Nemenej významným je čorazčastejší výskyt vlka dravého a rysa ostrovida. Z pernatej zveri je pomerne dobre zastúpená kačica divá, menej bažant poľovný či jarabica poľná. Nezanedbateľné je zastúpenie dravej pernatej zveri.  

Pri vzniku poľovnického združenia v roku 1994 bolo v revíri sčítaných 70 ks srnčej zveri, 30 ks jelenej zveri a 20 ks čiernej zveri. 

V roku 2017 predstavovali jarné kmeňové stavy 46 kusov srnčej zveri, 36 kusov jelenej zveri a 37 kusov diviačej zveri. Plánovaný odstrel zveri pre rok 2017 pozostával z 22 kusov jelenej zveri (5 jeleňov, 11 jeleníc, 6 jelenčiat), 20 kusov srnčej zveri (8 srncov, 8 sŕn, 4 srnčatá) a 23 kusov diviačej zveri (3 dospelé diviaky, 2 diviačice, 6 lanštiakov, 12 diviačat).

Veľkým problémom naďalej ostáva čoraz viac sa zhusťujúca nákladná doprava,keďže stredom revíru prechádza cesta medzinárodného významu smerujúca do Poľska. Ročne zaznamenávame početné straty hlavne v skupine srnčej ale aj jelenej zveri. Finančné straty sa pohybujú v niekoľko tisícoch eur ročne.

Poľovnícka chata

PZ Skala Mestisko disponuje poľovníckou chatou, ktorá sa nachádza v katastri obce Rakovčík. Chata bola postavená v roku 1981. Roky jej aktívneho využívania sa prejavili na jej celkovom vzhľade a opotrebovaní a prestala spĺňať požiadavky a potreby súčasného poľovníckeho združenia. V roku 2017 prešla poľovnícka chata významnou prestavbou interiéru, čo si vyžiadalo nemalé finančné náklady. Výsledok prestavby však stojí určite zato. V chate je zavedená elektrina a voda. V prízemnej časti sa nachádza spoločenská miestnosť s krbovými kachľami a plne vybavená kuchyňa. V podkrovnej časti sa nachádza spálňa s kapacitou 8 lôžok. Vykurovanie je zabezpečené krbovými kachľami. Poľovnícka chata slúži nie len pre potreby poľovníckeho združenia, ale bežne sa tu konajú aj rodinné oslavy členov PZ či strelecké akcie OPK Svidník.

Správca chaty: Milan Matkobiš

Strelnica

V areáli poľovníckej chaty sa nachádza strelnica, ktorá je pod správou OPK Svidník. Strelnica pozostáva z veľkej a malej veže, ktoré sú vybavené vrhačkami asfaltových holubov. Pravidelne sa tu konajú kontrolné streľby, strelecký výcvik uchádzačov o poľovný lístok a strelecké preteky organizované OPK Svidník. O prípravu streleckého areálu a o bezproblémový priebeh strelieb sa v súčinnosti s OPK Svidník starajú členovia PZ Skala Mestisko.