O nás

História PZ Skala Mestisko

Poľovnícke združenie Skala v Mestisku vzniklo v roku 1994 rozdelením pomerne veľkej poľovníckej základne Skala Hrabovčík. Jej rozdelením vznikli tri poľovnícke združenia, a to poľovnícke združenie Ostrý vrch Rovne, Lazy Mlynárovce a Skala Mestisko.

Súčasnosť

V súčastnosti má PZ Skala Mestisko 25 členov. V obvode Mestisko je 15 členov a v obvode Rakovčík 10 členov. 

Poľovný revír

Revír sa nachádza v katastrálnom území obcí Mestisko a Rakovčík.
Je rozčlenený na dva poľovné obvody.
A. Obvod Mestisko (poľovné pozemky katastrálneho územia obce Mestisko)
B. Obvod Rakovčík (poľovné pozemky katastrálneho územia obce Rakovčík)

Celková výmera poľovného revíru: 1516 ha
Poľnohospodárska pôda: 866 ha
Lesné pozemky: 441 ha
Ostatná plocha: 117 ha
Ostatné vodné plochy: 92 ha

Názov poľovnej oblasti: J XXIII Humenné

Revír je typickým srnčím revírom, ale darí sa v ňom chovať aj jeleniu a diviačiu zver. V revíry nechýbajú ani líška, jazvec, zajac, kuna, mačka divá, bažant, kačica divá, jarabica poľná, sluka a dravá pernatá zver.

Pri vzniku poľovnického združenia v roku 1994 bolo v revíri sčítaných 70 ks srnčej zveri, 30 ks jelenej zveri a 20 ks čiernej zveri.

Poľovnícka chata

Poľovnícka chata PZ Skala Mestisko sa nachádza v katastri obce Rakovčík. Bola postavená v roku 1994. V chate je zavedená elektrina. V prízemnej časti sa nachádza spoločenská miestnosť s krbom a kuchyňa. V podkrovnej časti sa nachádza spálňa s kapacitou 8 lôžok. Vykurovanie je zabezpečené krbom.

Správca chaty: Milan Matkobiš

Strelnica

PZ Skala Mestisko má vlastnú strelnicu. Nachádza sa v katastri obce Rakovčík hneď vedľa poľovníckej chaty. Pravidelne sa tu konajú strelecké preteky, kontrolné streľby a strelecký výcvik uchádzačov o poľovný lístok.