Orgány PZ

Výbor PZ:

Predseda:                     Ján Podaný
Tajomník:                      Stanislav Doruľa
Poľovný hospodár:      Slavomír Blaško
Finančný hospodár:    Ing. Imrich Remeta
Kultúrny referent:        MUDr. Tomáš Vasilenko
Strelecký referent:      Milan Matkobiš
Kynologický referent: Milan Baka

Dozorná rada PZ:

Predseda: Andrej Horváth

                  Mgr. Jaroslav Ivančo
                  PhDr. Jaroslav Stoják