Orgány PZ

Výbor PZ:

Predseda:                   Ján Podaný
Tajomník:                    Stanislav Doruľa
Poľovný hospodár:    Slavomír Blaško
Finančný hospodár:   Ing. Imrich Remeta
Kultúrny referent:       MUDr. Tomáš Vasilenko
Strelecký referent:     Milan Matkobiš
Kynologický referent: Milan Baka

Dozorná rada PZ:

Predseda: Andrej Horváth

                  Mgr. Jaroslav Ivančo
                  PhDr. Jaroslav Stoják